HSE Policy

Grunnleggende prinsipp for vår virksomhet:

  • Vi skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.
  • Vi skal alltid arbeide i samsvar med lover og forskrifter og vår interne HMS politikk.
  • Vi skal alltid sette sikkerhet først.
  • Vi skal være miljøbevisste.
  • Vi skal ta vare på våre ansatte ved å sikre godt HMS-arbeid.
  • Vi skal legge til rette for personlig utvikling.
  • Vi skal etterstrebe høy trivselsfaktor hos den ansatte.
Dette er vårt grunnlag for en sikker virksomhet og sentralt i vår innsats for å skape et godt arbeidsmiljø.
Den viktigste ressursen for oss i Scout CCTV er de ansatte. Og det er derfor viktig at de ansatte får gode og trygge arbeidsforhold og har et godt og trivelig arbeidsmiljø. Vi ønsker å øke kompetansen hos den ansatte og skal derfor legge til rette for ønsket personlig- og faglig utvikling hos den ansatte. Vi har også 3 definerte overordnede HMS mål som er bygget under prinsippene:
  • God HMS kultur
  • Trygt og godt arbeidsmiljø
  • Miljøbevissthet
Felles for alle HMS målene er er at det kreves systematisk oppfølgning på tiltak som gjøres for å sikre etterlevelse av HMS målene. Vi har en egen styringsplan som tar for seg alle relevante punkter som vi mener skal bidra til måloppnåelse.

Breimyra 9, 4344 Bryne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Org. nr 813 117 932